آدرس دفتر مرکزی

بندرعباس - ابتدای خیابان سیدجمال الدین، کوچه شهید عبدلی زاده

کد پستی

۷۹۱۴۶۹۴۹۴۱


واتساپ،تلگرام وپیامک

۰۹۱۷۷۶۱۴۷۰۸

تلفن پشتیبانی خرید

۰۹۱۷۷۶۰۴۴۷۹

تلفن قبول سفارشات

۰۹۳۵۲۲۹۶۵۵۷

تلفکس

۰۷۶۳۲۲۲۸۲۲۱

ارتباط با ما:

پیشنهاد انتقاد شکایت