آدرس و اطلاعات تماس

۷۹۱۴۶۹۴۹۴۱
بندرعباس - ابتدای خیابان سیدجمال الدین، کوچه شهید عبدلی زاده
واتساپ،تلگرام وپیامک : ۰۹۱۷۷۶۱۴۷۰۸
تلفن پشتیبانی خرید : ۰۹۱۷۷۶۰۴۴۷۹
تلفن قبول سفارشات : ۰۹۳۵۲۲۹۶۵۵۷
تلفکس : ۰۷۶۳۲۲۲۸۲۲۱

ارتباط با ما


پیشنهاد انتقاد شکایات