عایق معدنی ضد صوت کناف مدل MPLUS


عایق معدنی ضد صوت کناف مدل MPLUS

عایق معدنی ضد صوت کناف مدل MPLUS

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است