آی پد پرو  ۱۲.۹ اینچ ۵۱۲ گیگ


آی پد پرو  ۱۲.۹ اینچ ۵۱۲ گیگ

آی پد پرو  ۱۲.۹ اینچ ۵۱۲ گیگ

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است