کنسرو گوجه فرنگی خرد شده روژین تاک مقدار 380 گرم


کنسرو گوجه فرنگی خرد شده روژین تاک مقدار 380 گرم

کنسرو گوجه فرنگی خرد شده روژین تاک مقدار 380 گرم

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است