سرم احیاکننده ابروی سریتا حجم 10 میلی لیتر


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است