شامپوتقویت کننده وضدریزش سینره حجم 250 میلی لیتر


 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است