ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم


ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWD-Octa C ظرفیت 8 کیلوگرم

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است