مایع جرم گیر سطوح پورچوز مدل KIREC حجم 1 لیتر


مایع جرم گیر سطوح پورچوز مدل KIREC حجم 1 لیتر

مایع جرم گیر سطوح پورچوز مدل KIREC حجم 1 لیتر

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است