کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700


 کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700

 کولر آبی سپهر الکتریک مدل SE700

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است