دوش سفری مدل Camp Shower ظرفیت 20 لیتر


دوش سفری مدل Camp Shower ظرفیت 20 لیتر

دوش سفری مدل Camp Shower ظرفیت 20 لیتر

 

 

مشخصات فنی برای این محصول درج نشده است